Jak se létal Lánský Historik 6.6.2020

  Sobotní ráno toho dne se tvářilo uplakaně a zimní bunda přišla vhod.

I tak už po osmé začali přijíždět první nedočkavci. Přístřešek vedle plochy Lánského letiště se začal plnit a v hlasité debatě se řešilo hlavně počasí.

   Po důkladném prostudování předpovědi počasí, bylo třeba rozhodnout. Poletí se. Dva starty do dvanácti hodin. Drobný déšť se střídal s mrholením, ale někdo měl štěstí a odlétal, alespoň jeden start suchý. 

        Díky požadovanému přihlášení na soutěž jsem si  většinu věcí mohl předem připravit, a tak to budeme praktikovat i nadále.

Tentokrát  byla tolerována výjimka u Vladimíra Kostečky, který se nepřihlásil z důvodu nemoci, přesto si přijel zalétat.

     Absence časoměřičů byla vyřešena tak, že jsem požádal dva kolegy o tajné měření,   a tak si soutěžící mohli měřit navzájem.  Další novinkou byla kontrola jedné z létaných kategorií. Vybral jsem si na ten den ALOTy a jejich výškoměry.  Díky tomu, že nakonec letěl jen jeden, tak to nedalo moc práce. Na další soutěži počítáme opět s kontrolou namátkově vybrané kategorie. Také by bylo hezké koukat na neokoukané stroje. Již nyní některé kategorie připomínají monotypovou soutěž.

    Nakonec děkuji všem, kteří jste vydrželi, odlétali a nebo se jinak podíleli na realizaci akce.

S pozdravem Roman Fousek

Výsledky

Galerie Vládi Valenty.