JAK BUDEME LÉTAT V ROCE 2023

Vážení členové spolku SAM 95. 

Jistě jste zaznamenali informační články na stránkách Svazu modelářů ČR, nebo na stránkách našich kolegů ze SAM 78. O co jde? Pokusím se to napsat jednodušeji než naši kolegové. S poslední dnem roku 2022 skončilo přechodné období, které upravovalo podmínky létání pro modelářské kluby zaregistrované na Úřadu pro civilní letectví. Mezi těmito kluby je samozřejmě i náš klub SAM 95 Bohemia. Hlavní devizou této registrace byla možnost létat v určitých prostorech do výšky 300 metrů nad terénem zatímco pro pro individuálně registrované platila a platí maximální výška letu 120 metrů a zároveň členové těchto zaregistrovaných klubů mohli využívat Úřadem přidělený registrační kód na svých letadlech a nemuseli dělat individuální registraci spojenou s testem ze znalostí příslušné části leteckého zákona.  Toto přechodné období skončilo, ale nahradilo ho:

Prováděcí opatření k provozu bezpilotních systémů v rámci modelářských klubů v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

V něm se píše, že v letošním roce se budeme řídit stejnými pravidly jako ve dvou letech předchozích. Pro řadové členy, modeláře, tedy žádná změna. Ovšem píše se zde také, že všechny kluby musí do poloviny roku dodat na ÚCL novou „Deklaraci o provozu“. Na základě tohoto dokumentu bude klubu schválena činnost.  Tento dokument už bude muset být daleko rozsáhlejší a podrobnější než Deklarace, kterou jsme na Úřad dodali při prvotní registraci. To bude práce pro vedení klubu. 

Tento týden jsem na Úřadu o této záležitosti jednal s panem Beranem, který má tuto problematiku na starost. Ti bystřejší  si totiž možná všimli, že náš klub není v Prováděcím opatření uveden. Šotek způsobil, že  se dva kluby SAM – 78 a 95 dostaly do seznamu pod jedním názvem – SAM 78. Ovšem v Přehledu subjektů vedeným na ÚCL jsme, takže se nemusíte strachovat, pro nás vše platí stejně jako pro ostatní kluby uvedené v Prováděcím opatření. 

Tedy, létáme a chováme se zodpovědně, stejně jako v předešlých letech. Označení modelů je samozřejmostí, znalost základního rozdělení vzdušného prostoru – tedy výšky a místa kde smíme létat také. Já se v prvním pololetí pokusím splnit všechny požadavky ze strany UCL a o konečném výsledku vás budu informovat. Bude to ještě velmi zajímavá diskuse, protože nová legislativa, jak jsem pochopil, počítá s modelem – jeden modelářský klub = jedno modelářské letiště.  Jsem hodně zvědavý na postup Svazu modelářů ČR, neboť máme stejný problém. Létáme na mnoha místech. Ale s tím vás nechci zatěžovat.  Určitě vám doporučuji přečíst si článek  Zdeňka Hanáčka, na stránkách SAM 78: Pravidla létání SAM 78    Je skvělý a veškeré informace se dají bezezbytku použít i pro nás. Další informace naleznete pod tímto odkazem na stránky UCL.  Provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů – Úřad pro civilní letectví (caa.cz)  užitečná je pro nás též aplikace  Řízení letového provozu ČR: dronview.rlp.cz  

Vím, že je to najednou spousta teorie, slovíček a nových věcí. Dejte tomu ale přes zimu čas a trošku se s těmito záležitostmi seznamte. 

V tomto roce čeká všechny modelářské kluby, potažmo jejich představitele, nebývalá porce administrativy. Já ale pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a snaha o domluvu a že letecké modelářství v ČR bude i nadále součástí našeho občanského života. 

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia z.s.