Informační listy 157

Vážení kolegové,

světlo světa spatřilo nové číslo klubových Informačních listů. Této nelehké úlohy se místo mě ujal Pavel Bačina a patří mu za to dík.
Jak jsem byl informován, tak všechno bylo již rozesláno.

Takže tímto prosím zaregistrujte změnu redaktora IL. Následně dojde, vlastně již došlo, ke změně správce klubového webu.

VaPe