Informácia pre FOM 2016

Vážení účastníci stretnutia FOM 2016 v Žiline!
 
V prílohe Vám preposielam situačný plán nového modelárskeho letiska
Modelklubu Žilina v obci Hôrky pri Žiline.
 
Mnohí z Vás už lietali na starom letisku, kde sme konali celý rad úspešných letecko-modelárskych akcií.
Z ekonomických dôvodov sme museli toto miesto opustiť a presťahovať sa na novú plochu, ktorá je od
pôvodnej vzdialená cca 400 m. Situačný plán je v prílohe tohto mailu.
 
Ďalej si Vás dovoľujem požiadať, aby ste si so sebou priniesli nejakú vodotesnú obuv pre prípad zaletenie modelu
mimo areál letiska, pretože niektoré plochy mimo letisko sú z dôvodu prechádzajúceho počasia mierne podmočené.
 
Objednali sme vyložene modelárske počasie, takže na obvykle vynikajúci modelársky zážitok  a Vašu prítomnosť
sa teší spolu s Vami celý organizačný tým  Fatra Oldtimer Meeting 2016 v Žiline.
 
Za: Ing. Igor Klesniak