Informace k pojištění u Svazu modelářů

Dobrý den všem,

na letošních soutěžích jsem se setkal s nepochopením institutu pojištění soutěžících Svazovou pojistkou SMČR. Když jsem na pozvánce na slet KHMM do Mýta četl, že soutěž je kryta svazovou pojistkou, znejistěl jsem, jestli náhodou výklad, kterým jsme se tuto záležitost snažili vysvětlit na přelomu roku, není přeci jen mylný. Oslovil jsem tedy předsednictvo svazu modelářů. Níže je přiložena naše korespondence. Vyplývá z toho, že náš výklad je naprosto správný. 

 Tedy, že pojistka SMČR kryje pouze členy svazu na oficiální, nahlášené  akci/ tréninku, pakliže model a soutěž odpovídá oficiálním pravidlům FAI / národním svazovým pravidlům. Na soutěže ani soutěžící v kategorii historických modelů se tato pojistka nevztahuje, byť by byl dotyčný modelář člen SMČR. 

Komerční pojistka pro pořadatele – krytí škod při veřejné akci / soutěži je cca 30 tisíc kč/den. Je zřejmé že akce nejsou a  nebudou pořadatelsky pojištěné a tedy, že každý historický modelář chápe, že je nezbytné, aby se osobně pojistil. 

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia

Dobrý den pane Hruško,
musíte si uvědomit, že pojistka SMČR není na akce ale na jednotlivce členy svazu. Nyní následně si odpovězte na otázky, které musí být splněny aby bylo možno provést plnění dle smlouvy.
Osoba je členem Svazu?
Události se stala při akci uvedené v kalendáři Svazu?
Model je – odpovídá pravidlům FAI nebo národní pravidlům Svazu?
Události se stala při plánované akci klubu – oficiální tréning výuky apod..?
SAM ani historické modely ani pravidla SAM nespadají pod Svaz.
Uveřejnění v kalendáři je jen pro větší informace veřejnosti.
Z uvedeného vyplývá, že akce jako takové nejsou pojištěny jsou pojištěné osoby členové Svazu při splnění shora uvedených podmínek.

S pozdravem
Petr Cejnar