Info od sportovního referenta klubu

Vážení členove SAM 95 Bohemia,

na výročním sněm, kterého se, bohužel, nezúčastním jsem připravil dva návrhy.  První je změna stanov tak, aby odpovídaly platné legislativě. Náš klub se změnou zákona změnil, stejně jako všechny kluby a občanská sdružení, na SPOLEK a řídíme se zákonem o spolcích. Ten automaticky změnil názvy všech subjektů na spolky a přikazoval všem subjektům změnit své stanovy dle litery zákona. Tuto povinnost již několik roků neplníme a je zcela jedno jestli jsme, či nejsme členy registrovanými v SAM USA. 

Druhý je návrh změny soutěžních pravidel. Současným pravidlům, jak víte, končí platnost tento rok. Ohledně toho bylo již hodně napsáno a stálo mě to opravdu hodně času a korespondence s prostými členy, ale i organizátory soutěží, kteří chtějí  pravidla smysluplná a jednoznačná. Drobných úprav je v návrhu pravidel opravdu hodně. Jediná výrazná změna oproti stávajícim pravidlům, je návrh, aby se soutěže ARC a ARC A2 létaly na čtyři starty,  limitní rok pro kategorii ARC byl 1950 včetně a modely se v kategorii ARC nesměly velikostně upravovat. (To by ostatně mělo být u všech kategorií, ale schází  k tomu vůle závodníků)  Tento návrh vychází z reality dnešních soutěží a je podporovaný částí organizátorů  soutěží. Tuto změnu navrhnu též prezidentovi Evropského SAMu, jako návrh změny Evropských pravidel. Každopádně, můžeme létat úplně bez pravidel, když ta platná nebudeme stoprocentně dodržovat. 

Dostal jsem i kritické dopisy, komentující  naší malou aktivitu v oblasti volného letu, nebo nesmyslnost některých kategorií, většinou bez konkrétního návrhu řešení…  K tomu chci říci, že jakákoli aktivita musí pocházet od konkrétních členů. Klub nemá ruce ani hlavu. Klub sám nic nezařídí. Za každou soutěží je konkrétní člověk, který s tim má práci a starosti.  Za každou změnou pravidel je konkrétní návrh, který musel být posléze na sněmu schválen. Kritizovat od stolu je jednoduché. Mnohem férovější je vzít letadlo, jít soutěžit, na podzim se zúčastnit sněmu a tam  říci organizátorům a ostatním členům  Klubu své konkrétní návrhy a připomínky.

Do dalších let přeji všem hodně zdraví a osobní spokojenosti. 
Jiří Hruška