Info k Memoriálu R. Čížka

 Dobrý den všem, kteří přemýšlí o účasti na Memoriálu R. Čížka.

 S kolegy z vedení klubu jsme se dohodli na následujícím zjednodušení přihlašovacího procesu. Stále platí, že soutěžit budou pouze předem přihlášené modely. Přihlášku ale zjednodušujeme. Postačí, když u všech kategorií napíšete pouze údaje, které jsou v přihlašovacím formuláři. Pro případ kontroly mějte s sebou pravidly požadovanou stavební dokumentaci.

 Dále, na základě dotazů, upřesňuji kategorii ARC, součástí které bude Sluka Cup a Káně Cup. Tedy v kategorii ARC můžete soutěžit maximálně se čtyřmi modely: 2 ARC + 1 Sluka + 1 Káně. Všechny 4 modely budou vyhodnoceny v celkovém pořadí ARC + Sluka a Káně zvlášť v monotypové soutěži.

 Model Vosa soutěží samostatně.  Tuto soutěž budou organizovat kluci z Roudnického lmk, ale i tato soutěž je součástí Memoriálu Radoslava Čížka.

 Retrovětroně nejsou pouze Čižkovy konstrukce, účastnit se mohou samozřejmě i modely jiných konstruktérů. 

 Kategorie Classic Texaco = Antique Texaco. Název tento rok sjednotíme.

 Kategorie budeme létat tak jak jsou a avizovány na pozvánce a létají se všechny podle pravidel SAM 95.

 Jiří Hruška