Hledáme plánek modelu _ NALEZENO!

Díky všem za ochotu a emaily.

Plánek byl objeven a nalezen. Také spousta informací. Jednalo se o školní model na gumový pohon ČMELÁK, konstrukce Radek Čížek.

Model byl prodáván jako stavebnice IGRA. Stavební plánek modelu v M1:1 je datován rokem 1959. Třípohledový plánek je uveden v Almanachu R.Čížka na str.58.
Data modelu: rozpětí 674 mm,plocha kř.7.44 dm²,plocha výšk. 2,08 dm²,průřez svazku 32 mm²,profil kř.CLARK Y, profil výšk. vlastní,celková váha 91 g,zatížení 9,56 g/dm².

 

Kolegové,

volal mi dnes Jarda Macháček a ptal jsme mě na plánek modelu ČMELÁK od Radka Čížka. Mělo by se jednat o model na gumový pohon. Jelikož se v mém skromném archivu plánek nenachází a ani mi to nic neříká, VYHLAŠUJI PÁTRÁNÍ po tomto modelu. Kdo něco ví, nechť mi napíše. Díky za pomoc.

VaPe