Historické RC ovládání motorů

Při bádání po Dr. Benedekovi, jsem narazil na různé články. Většina z nich byla z Maďarského časopisu Modellezés. Tento je z čísla 3 z roku 1960. Článek pojednává o regulaci otáček motoru. Zaujaly mně obrázky s popisovanými mechanismy. Jde o příklady tehdy dostupných způsobů. RC ovládání bylo k dispozici pouze ve stylu relé, tedy jedna či druhá krajní poloha, žádný proporcionál. Samotný článek je překladem z časopisu Flying Models. Autor článku je podepsán pod článkem: Rőser-Gaskó.

Navržené způsoby mechanismů jsou už pro dnešní dobu pasé, uvádím je právě proto, že článků z Maďarských časopisů je v našich končinách jako šafránu. Jasně ale dokreslují dobu, ve které dané články vznikly.

Ovládání otáček motoru

S dálkově ovládanými modely můžeme dělat opravdu pěkné kousky, pokud dokážeme kromě ovládání řídících ploch kontrolovat také výkon motoru a s tím spojenou rychlost modelu. Toho lze dosáhnout změnou otáček motoru. Zde je několik příkladů, jak to vyřešit podle časopisu „Flying Models“. (Uvědomme si, že se píše rok 1960 pozn. autora)

Řešení zobrazené na obrázku 1 dosahuje změny otáček motoru částečným uzavřením výstupu výfuku. (Jde o zmenšení výfukového kanálu a zpomalení výfukových plynu odcházející z motoru pozn. autora).

Otáčky motoru, jak je znázorněno na obrázku 2, lze také snížit regulací množství nasávaného vzduchu. Toho lze dosáhnout uzavřením sacího hrdla pomocí klapky. (Změna bohatosti směsi, kde je umožněn přívod menšího přísunu vzduchu a tím dojde ke zvýšení bohatosti směsi pozn. autora). V uzavřeném stavu je vzduch potřebný pro zvolené otáčky přiváděn do motoru experimentálně určeným otvorem v uzavírací klapce.


Řešení podle obrázku 3 je také založeno na řízení přívodu vzduchu. Zde natáhneme gumovou čepičku na sání motoru. Potřebný vzduch potřebný pro základní otáčky vstupuje do palivové směsi otvorem ve „víčku“. Pokud chceme zvýšit otáčky, musíme do motoru dodávat vzduch přes přídavnou hadičku. Konec této vzduchové trubice je uzavřen nebo otevřen mechanismem ovládaným rádiovým přijímačem.

Pro citlivé řízení rychlosti by mělo být vhodné plynulé ovládání otáček obr. 4, vyžaduje to však vhodný mechanismus. Takový mechanismu nastavuje poměr vzduch/palivo. Při otáčení táhla karburátoru až o 90 ° lze nastavit požadované otáčky motoru.

Regulaci otáček je možné implementovat pomocí řešení podle obr. 5. Takový mechanismus lze použít pro regulaci paliva, u motorů se dvěma tryskami. Jednoduchý modelářský karburátor má dvě samostatně nastavitelné trysky. Zde je jedna tryska nastavena pro minimální otáčky motoru a druhou pro maximální rychlosti. Vzduchové potrubí je připojeno k palivovému potrubí prostřednictvím spojení „T“. Konec vzduchového potrubí je uzavřen nebo otevřen rádiem ovládaným mechanismem. Motor bude běžet rychlostí odpovídající karburátoru, ke kterému je uzavřeno vzduchové potrubí připojené ke karburátoru.

Jiří Hloušek

Zdroj

Modellezés 1960. číslo 3. strana 12.-13.