Hádanka jménem „I MACE 21 Balestruccio“ 1941. Kdo zná správnou odpověď?

Na modelářských soutěžích SAM klubů od místních soutěží až po ME létají modely italského konstruktéra Silvana Macery s označením „I MACE 21“ nebo „Balestruccio – 1941„. Správným bude nejspíše název vcelku „I MACE 21 Balestruccio – 1941„. Bohužel se mi nepodařilo zjistit odpověď na otázku, zdali tento model měl v původní podobě jako volně létající v létech 1941 – 1945 třetinu křídla a VOP od náběžné hrany potažené balzou, nebo ne. Publikovaný malý výkres, viz přiložený obrázek to nedokazuje.

Koncem devadesátých let vyšel v časopise RCM plánek na A4 s popisem, kde bylo křídlo nakresleno s potaženou náběžnou hranou, stejně jako VOP. Podkladem k nakreslení výkresu byly nejspíše neoriginální materiály, kdy nikdo neprověřoval jejich správnost.

Jak to je skutečně správně jsem nezjistil ani na stránkách italských SAMů. Tak přikládám fotky, které dokladují, že jsou stavěny obě varianty. Zcela jistě to stavěli hlavně modeláři v Čechách s dobrým úmyslem, protože jiné podklady nenalezli a vedení SAMů na tuto skutečnost nereagovalo.

Co s tím? Na to by měli dát odpověď sportovní referenti SAMů, případně jejich prezidenti. Pokud se najde jednoznačná a správná odpověď, tak ji zveřejnit. Na soutěžích „historických modelů“, hlavně na těch nejvýznamnějších by měly létat jen modely se správným rodokmenem.

Osobně se přikláním k verzi, s jakou létají italští modeláři (jsou u zdroje informací pamětníků, případně mezi nimi koluje ten správný stavební výkres).

Je velká škoda, že se takové problémy neřeší komplexně např. při setkání „Európskeho Výboru SAM.“ Podle bodu 5  jejich stanov “ Všetky rozhodnutia a zmeny pravidiel sa prijímajú priamym hlasovaním všetkých členov EV SAM, pričom Sekretár EV SAM vyhotoví zápisnicu o výsledkoch hlasovania. Prezident nemá právo samostatne meniť rozhodnutia prijaté hlasovaním.

 Z tohoto vyplývá, že by se problémem mohli zaobírat při tvorbě nových pravidel, pokud dostanou takový návrh. Doposud tento problém na ME nezjistili.

     Na odtajnění  hádanky se  těší Jan Kypta.