Fotografie z titulní stránky

Od tohoto snímku uplynulo již 63 roků. Byl otištěn na titulní stránce časopisu Letecký modelář číslo 5/1957. Jsou  na  něm  zachyceni bratři Zdeněk a Miloš Malinové s volným motorovým modelem.

Pan Zděnek Malina byl nejen  účastníkem  několika mistrovství světa v kategorii volných  motorových  modelů, se  svým  bratrem Milošem se v osmdesátých letech minulého století  se stal Mistrem světa  v kategorii létání  kolem pylonu.

Oz : Miss RJ plan - free download

V letošním roce se pan Zdeněk Malina  dožil  80 roků. 

Přejeme panu Zdeňku Malinovi i do dalších roků pevné zdraví.