FIDO aneb jak se hledá pravda

Když jsem otevřel číslo 5/2020 časopisu RC revue, ihned mě zaujal článek i s plánem modelu Fido od konstruktéra Volkmara Tröbse. Samozřejmě překreslený panem Raškou.

RCR náhled

Pod heslem „důvěřuj, ale prověřuj“ jsem se pustil do práce vyšetřovatele a hledal důkazy po původu tohoto modelu. První stopa vedla do informačních listů č.5, kde R. Čížek popisuje, jak se dostal k modelu Fido a zároveň uvádí pochybnost o datování modelu do roku 1950. Když napsal, že model Fido byl postaven v roce 1990 pro dceru Volkmara Tröbse – Claudii. Zřejmě si svojí chybu záhy uvědomil, jak se dočteme v informačních listech č.7

Pokud autor Fida v RCR čerpal v IL č.5, tak se asi nedostal číslu 7. Všem ostatním snad nemusím připomínat, že na stránkách SAM 95 je archiv IL.

Nebylo jednoduché pokračovat ve hledání. V Německu model nikdo nezná a o údajném autorovi Volkmaru Tröbsovi je již málo informací. Držel jsem se ale stopy, prohledal německé internetové stránky a výsledek s nezvratnými důkazy je na světě.

 Volkmar Tröbs sice postavil model Fido pro svoji dceru (vytvořil model, který nazval Fido podle kreslené filmové postavičky, aby holku přitáhl k modelařině), čerpal však z konstrukce modelu Westmark 1, jehož konstruktérem je  Hermann Runkel. Model byl postaven v roce 1942.

Volkmar Tröbs je udáván jako první, který model Westmark I překreslil na RC verzi. Snad všichni pochopí, že v roce 1950 (jak to datuje pan Raška) by s tím měl docela velké potíže. Nehledě na to, že Německo v této době v modelářství stagnovalo.

Plánek Zdeněk Raška senior

Plánek Volkmar Tröbs – WESTMARK v provedení RC

Již při letmém pohledu je vidět mnoho rozdílů.

Na závěr je nutno dodat, že model Fido je pouhý retro model z r. 1990, který je podobný historickému modelu Westmark. Jelikož redakce neručí za historickou kvalitu příspěvků, je na modeláři, aby si dal tu práci a dohledal původ modelu, se kterým chce soutěžit na akcích SAMu.

Strýček Fido měl tu smůlu, že byl odhalen.

Roman Fousek