Doplnění aktuálních pravidel pro RC modely

Dobrý den,

pod odkazem SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA – RC historické modely, najdete nové znění pravidel SAM 95 pro roky 2023 – 2026. Změny jsou minimální a byly dohodnuty na členské schůzi v listopadu 2022. 

V rychlosti zrekapituluji:  

  • RC modely – povinná dokumentace k případné kontrole –  vždy stavební plánek ve formátu min. A4
  • zrušeny průkazy identity modelu  
  • zkrácení doby chodu motoru u kategorie Electrorubber
  • sjednocení obsahu nádrže v kategorii TEXACO dle pravidel ME
  • vložení pravidel kategorie TEXACO CLASSIC jako oficiální kategorie SAM 95

Vše ostatní zůstává beze změn.

Volné modely – pravidla zůstávají beze změn.  

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia