Dodatek k pravidlům pro MČR historických modelů, platných pro roky 2014 – 2016

Vážení kolegové, na mistrovstvích Evropy v Maďarsku a Itálii se objevily nové kategorie a my se domníváme, že bylo dobré, pravidla pro tyto kategorie doplnit i do pravidel pro MČR. Jedná se o kategorie Elektrowakefield a Alot.

Elektrowakefield

V soutěži může startovat jakýkoliv model, původně poháněný gumou, který byl navržen před rokem 1955.

Pohonná jednotka:

1) stejnosměrný elektromotor Graupner Speed 300/6V, s permanentními feritovými magnety, s převodovkou 1 : 5. Vrtule o max. průměru 254 mm.

2) střídavý elektromotor typ AEO C – 20 KV 1550. Vrtule o max. průměru 203,2 mm, je poháněna přímo, tedy bez převodovky.

3) střídavý elektromotor typ A 2208/ 23 , s vrtulí o max. průměru 304,8 mm

Všechny vrtule mohou být sklopné, ale nesmí být kovové.

Pohonná baterie může být tvořena šesti články řady Ni, nebo dvěma články řady Li. Články mohou mít libovolnou kapacitu, vyznačenou výrobcem, která musí být jasně viditelná. Jakýkoliv BEC – ESC systém je povolen. Modely startují z ruky, nebo ze země, dle uvážení soutěžícího. Motor může být v chodu pouze prvních 60 sekund letu. Měřené maximum je 300 sekund. Výsledný čas je součtem třech nejlepších letů ze čtyř měřených.

ALOT

V soutěži může startovat jakýkoliv motorový model, který byl navržen před rokem 1955. Pohon může být spalovacím motorem se žhavicí svíčkou, nebo dieselovým motorem o maximálním obsahu válců 10,65 ccm. Použít se může i libovolný elektromotor. Vrtule a regulace výkonu jsou neomezené. Plošné zatížení nesmí být menší než 24,4 g/dm². Každý model, musí mít nainstalovaný výškoměr s takovým víceúčelovým zařízením, které je vhodné pro automatické zastavení motoru po dosažení 90 ti sekund letu, nebo po dosažení 300 m výšky. Rozhoduje, kterou z těchto veličin model dosáhne dříve. Opětovné spuštění motoru, (restartování), není možné. Přesnost přístroje by měla být v místních podmínkách 1 m a přesnost časování 1 sekunda. Přístroj, (výškoměr), musí pracovat automaticky a po dobu letu nesmí posílat jakékoliv informace pro pilota, nebo jeho pomocníka. Přístroj, (výškoměr), musí být do modelu zabudovaný tak, aby po přistání, byla možná jednoduchá demontáž pro případnou kontrolu. Model startuje z ruky, nebo ze země, dle uvážení pilota. Měření letu začíná uvolněním modelu z ruky, nebo po opuštění země, a končí s prvním dotykem se zemí. Měřené maximum je 600 sekund, včetně motorového letu, který může být maximálně 90 sekund.

Celkový výsledek je součtem třech nejlepších letů ze čtyř možných.

Použitelné výškoměry můžete najít na stránkách SAMu 119, v „Evropských pravidlech“, přeložených do slovenštiny.

 

Zdeněk Hanáček  a Vladimír Kostečka