Díl třetí – Punťa a široká veřejnost

V polovině devadesátých let minulého století se o historii  větroně PUNŤA  dověděla i širší modelářská veřejnost.

Prvním,  kdo tuto informaci poskytl byl  Aloi Šild  z Rousínovského modelářského klubu.  Od Miloslava Navrátila dostal veškerou  stavební dokumentaci včetně  zjednodušeného stavebního plánu ve skutečné velikosti  a  stejně tak i obrázky všech žeber a  přepážek.

První publikovaný informační výkres s textovou částí byl publikovaný v časopise Modelář a modely číslo 12/1997.

Druhý informační  článek o variantě se šípovým křídlem uvedl v časopise RC revue číslo 3 ročníku 2002.

V roce 2015 nakreslil podle stejného  podkladu  malý stavební  výkres Zdeněk Raška, který je publikován na webu SAM 78 a  později  ho publikoval v časopise RC revue  číslo 9/2016.

Kopie  informativního plánu nakresleného Aloisem  Šildem  v časopise Modelář a modely  č 12/1997.

Kopie  informativního plánu nakresleného Aloisem Šildem v časopise RC revue   č   3/2002  pod názvem Punťa 2. ( takový název konstruktér původnímu modelu nedal)

Na malém doprovodném snímku drží  Punťu   Miloše Navrátila   rousínovský modelář   Jan Heleport.  Alois Šild drží model kategorie A2 Albatros 52,  což potvrzuje , že byl snímek pořízen v roce 1952.

Kopie informativního plánu zveřejněného na webu SAM 78 s doplňkovým textem nakresleného Zdeňkem Raškou v roce 2015 a zveřejněna v RC revue  v čísle 9/2016.

Díky  dokonalému archivu  konstruktéra modelu Miloslava Navrátila, který obsahoval  nejen  zjednodušený stavební plán, ale i nakreslené všechny žebra a přepážky ve skutečné velikosti i s popisem z jakého materiálu byly zhotoveny. Jsou  na nakreslených žebrech  i přepážkách trupu uvedeny i rozměry použitých lišt . K modelu se dochovaly i jeho fotografie  v různých pohledech. Pro případné zájemce je možno udělat i kopii zjednodušeného stavebního plánu který,  je stejný jako výše uvedené skeny. Zájemce o stavbu si nejspíš vyřeší i stavbu křídla ze dvou polovin,   jak to je uvedeno u RC verze, aby byl model přepravně skladnější.

Děkuji Miloslavu Navrátilovi nejen za věnování stavebních podkladů k modelu, ale i za trpělivost s jakou mi odpovídal na mé časté dotazy.  Po  přečtení  článku neměl k jeho obsahu připomínek, a dal mi souhlas k jeho zveřejnění.  

Použité materiály:   Časopis Modelář a modely číslo 11 a 12/ 1997   

                                   Časopis RC revue číslo 3/2002 a 9/2016

                                   Sam 78 web

Fotografie  a veškeré podklady k modelu z archivu   Miloslava Navrátila                                                           

Mladějov na Moravě 25.4.2019                                                                                                 Jan Kypta