Členská schůze

V neděli 13.11.2022 jsme se sešli v hostinci Lesovna na Velké Dobré. Členská schůze je nejvyšším orgánem našeho klubu a jsem rád, že se sešlo  23 členů, tedy skoro polovina našeho klubu a zároveň téměr všichni, kteří s modely také soutěžíme. To reflektovalo „vážnost situace“- na  této schůzi se totiž  po čtyřech letech určovala soutěžní pravidla na roky 2023-2026. 

Program jsme začali těsně po deváté hodině ráno. Po mém krátkém přivítání všech zúčastněných si vzal slovo Jiří Hloušek s prezentací naší členské základny a informací o stavu klubové pokladny. Členská základna je stabilní, jen mírně stárneme. Pokladna je také stabilní s mírným ročním přírůstkem. Následovalo moje krátké shrnutí událostí letošního roku po kterém vystoupil Roman Fousek s informací o připravovaném MČR SAM historických modelů 2023.  Dalším příspěvkem byla informace Pepy Kubeše o korespondenční soutěži větroňů 2023.  Hlavním bodem byla ale rozprava a schválení případných změn v pravidlech. Vzali jsme to hezky od začátku a prošli vše, od Základních ustanovení a Povinností pořadatele po kapitolu Jednotlivé kategorie. Takové školení / oživení znalostí jak pro soutěžící, tak pro pořadatele. Největší diskuse nastala ohledně kategorie Retrovětroně. Nakonec jsme se dohodli, že tuto kategorii nezařadíme mezi oficiální kategorie SAM 95 a necháme jí na další čtyři roky svému osudu a bez pevně stanovených pravidel.  Samotné změny v oficiálních pravidlech budou  jen minimální. V kostce… v kategorii Electrorubber snižujeme dobu chodu motoru na 40s, v kategorii Texaco snižujeme množství paliva dle pravidel ME a do oficiálních pravidel SAM 95 vkládáme kategorii Classic Texaco.  Možnost zvětšování a zmenšování  ve vybraných kategoriích zůstává.   Pravidla pro kategorie volných modelů zůstávají na další čtyři roky beze změn.  

V poledne jsme si dali oběd, potom ještě chvíli debatovali  a okolo druhé hodiny odpoledne jsme si popřáli hodně zdraví a štěstí v novém roce a rozjeli se do svých domovů. Strávili jsme společně velmi příjemný půlden a za to všem děkuji.

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia z.s.

Foto: Vladimír Valenta, Jiří Hruška