Cesta Prof. Dr. Richarda Epplera

Vážení, jak jsem sliboval ve zprávě o úmrtí pana Richarda Epplera, že připravím článek, ve kterém se podíváme na tohoto velikána letectví. Richard Eppler byl skvělý matematik s výjimečnými znalostmi aerodynamiky. Pro nás modeláře připravil sadu profilů. Největší popularity tyto profily dosáhly v sedmdesátých a osmdesátých létech minulého století. Ale to nemusím nikomu připomínat.

Materiály jsem shromažďoval postupně. Část z nich jsem již zpracoval, když jsem připravoval článek o Fredu Militkym. Prostě, každá zmínka se hodí. Zbytek informací jsem načerpal z nekrologů, které jsem objevil na stránkách jeho domovské univerzity Institut für Aerodynamik und Gasdynamik a muzea Wasserkuppe.

Richard Eppler se narodil 28.06.1924 ve Schwäbisch-Hall. V době, kdy začal modelařit se již v Německu prosazovala moc, která organizovala veškerou mládež pod vedení Hitlerjugend. První články jsem objevil ve vám již známém časopisu, či lépe řečeno ročence publikované pod názvem Deutsche Luftwacht Modellflug. To je ten časopis s tím osvaleným blonďákem. První zmínku jsem nalezl v ročníku 1942. Jde o článek Neue Formeln und Erktenntnisse beim Gummimotorflugmodell, tedy „Nové vzorce a poznatky pro model letadla na gumový pohon“. Poměrně rozsáhlý a odborný článek se odkazuje na zkušenosti z provozování halových modelů. Je zde nakreslen jeho rekordní model, o kterém se zmíníme níže.

Mimochodem Richard Eppler v roce 1942 zlétal nejlepší výkon halových samokřídel potažených mikrofilmem. Výkon má hodnotu 13 minut a 33 sekund. Tento výkon uváděl časopis po tři roky.

A zde je plán výkonného modelu se kterým rekord zalétal. Ten vyšel v časopise v roce 1943.

Další jeho článek vyšel v časopise Deutsche Luftwacht Modellflug v roce 1943. Tento článek se jmenuje Betrachtungen zu Eizelheiten des Flugmodellentwurfs čili „Úvahy o detailech návrhu leteckého modelu“. Článek řeší návrh modelu jako celku, ale všímá si určitých detailů a zákonitostí, které musí každý návrh zohlednit. (To jsem to pěkně odborně popsal).

Poslední článek, který byl v tomto německém časopise zveřejněn byl článek v čísle z roku 1944.Tento se jmenoval Aus des praxis des Hallenflugmodellbaues, neboli „Z praxe stavby halových leteckých modelů“. Tento se vracel k tématu halových modelů a Richard Eppler se snažil předat své zkušenosti z halového létání dalším adeptům tohoto modelářského odvětví. Všimněte si, že jej v časopise uvádí již jako letce alias flieger.

Ještě se tady zmíním o jedné tabulce ze vzpomínaného časopisu. Je to seznam modelářů, kteří splnili tehdejší limity FAI. V té tabulce je 10. a je zde uveden společně s Fredem Militkym (19.) a tudíž jí již znáte.

Ale pojďme dál a opusťme tuto ne příliš šťastnou dobu. Podívejme se na dobu poválečnou.

Již v prosinci 1946 byl ve Schwäbisch-Hall (Bavorsko) založen „Einkornspatzen model flying club“ jako první modelářský klub v americké zóně. Richard Eppler je jedním ze zakládajících členů. Stál také u založení modelářské letové komise DAeC (Deutsche Aero Club) v roce 1951 a stal se členem technické komise spolu s F. W. Schmitzem a Wernerem Thiesem (oba aerodynamici a publicisté).

Když se v následujícím roce měla změnit soutěžní pravidla, měl na starosti letovou komisi. V roce 1953 došlo ke změně volebního řádu modelářské komise a 2. předsedou se stal Richard Eppler. Viz dole listina z ročenky DAeC, která pojednává o historii asociace.

V roce 1953 byl spolu s známými osobnostmi jako W. Schmitz, H. Hacklinger, W. Thies a F. X. Wortmann členem „Výboru pro výzkum proudění při nízkých rychlostech“. Od roku 1955 zkoumal spolu s Wortmannem jeho laminární profily. V roce 1959 se habilitoval v oboru aerodynamika na univerzitě ve Stuttgartu, a o rok později z teoretické mechaniky tekutin na Technické univerzitě v Mnichově.

V roce 1964 pak v datovém centru pro letecký průmysl vyvinul profily E 58, E 59, E 385, E 357 a E 374, které lze použít speciálně při stavbě modelů letadel. Tyto nové profily jsou poprvé vysvětleny v čísle 3/65 časopisu „Mechanikus“ v článku od Wernera Thieseho. (Bohužel jsem nenašel původní článek. Pozn. Autora)

V roce 1966 v časopise Modelář vyšel článek našeho aerodynamika Mirko Musila o Epplerových profilech E 58, E 59, E 385, E 357 a E 374. Pravděpodobně převzal článek z německého časopisu a tak doplňuji tento text místo původního článku.

V 70. a 80. letech následovalo mnoho dalších profilů, které byly vhodné téměř pro všechny oblasti modelářského létání. Prof. Dr. Eppler to vyvinul společně se svým týmem na univerzitě ve Stuttgartu.

Na počátku 80. let na univerzitě ve Stuttgartu, kde byl v letech 1968 až 1989 řádným profesorem tehdejšího Ústavu Aerodynamiky a mechaniky,

Zde bych se chtěl zastavit. Postupně vyvíjel i další profily pro potřeby letectví, a dokonce i profily pro hydrodynamická tělesa. Katalog jeho profilové sbírky obsahuje přes 1000 počítačově vypočítaných profilů pro všechny oblasti od modelů letadel po letadla přepravující cestující.

e1098 EPPLER 1098 AIRFOIL
e1200 EPPLER 1200 AIRFOIL
e1210 EPPLER 1210 AIRFOIL
e1211 EPPLER 1211 AIRFOIL
e1212 EPPLER E1212 AIRFOIL
e1212mod EPPLER E1212MOD AIRFOIL
e1213 EPPLER 1213 AIRFOIL
e1214 EPPLER 1214 AIRFOIL
e1230 EPPLER 1230 AIRFOIL
e1233 EPPLER 1233 AIRFOIL
e168 E168 (12.45%)
e169 E169 (14.4%)
e171 (Dicke 12.28%)
e174 E174 (Dicke 8.92%)
e176 E176 (8.83%)
e178 E178 (8.69%)
e180 E180 (8.59%)
e182 E182 (8.47%)
e184 E184 (8.33%)
e186 E186 (10.27%)
e193 E193 (10.22%)
e193mod E193MOD
e195 E195 (11.82%)
e197 E197 (13.49%)
e201 E201 (11.88%)
e203 E203 (13.64%)
e205 E205 (10.48%)
e207 E207 (12.04%)
e209 E209 (13.72%)
e210 E210 (13.64%)
e211 E211 (10.96%)
e212 E212 (10.55%)
e214 E214 (11.1%)
e216 E216 (10.4%)
e220 E220 (11.48%)
e221 E221 (9.39%)
e222 E222 (10.17%)
e224 E224 (10.17%)
e226 E226 (10.19%)
e228 E10(08%)
e230 E230 (9.96%)
e231 E231
e266 EPPLER 266 AIRFOIL
e297 EPPLER 297 AIRFOIL
e325 EPPLER 325 AIRFOIL
e326 EPPLER 326 AIRFOIL
e327 EPPLER 327 AIRFOIL
e328 EPPLER 328 AIRFOIL
e329 EPPLER 329 AIRFOIL
e330 EPPLER 330 AIRFOIL
e331 EPPLER 331 AIRFOIL
e332 EPPLER 332 AIRFOIL
e333 EPPLER 333 AIRFOIL
e334 EPPLER 334 AIRFOIL
e335 EPPLER 335 AIRFOIL
e336 EPPLER 336 AIRFOIL
e337 EPPLER 337 AIRFOIL
e338 EPPLER 338 AIRFOIL
e339 EPPLER 339 AIRFOIL
e340 EPPLER 340 AIRFOIL
e341 EPPLER 341 AIRFOIL
e342 EPPLER 342 AIRFOIL
e343 EPPLER 343 AIRFOIL
e344 EPPLER 344 AIRFOIL
e360 EPPLER 360 AIRFOIL
e361 EPPLER 361 AIRFOIL
e374 Profil 374 Dicke 10.92%
e376 EPPLER 376 AIRFOIL
e377 EPPLER 377 AIRFOIL
e377m EPPLER 377 (MODIFIED) AIRFOIL
e378 EPPLER 378 AIRFOIL
e379 EPPLER 379 AIRFOIL
e385 E385 (8.41%)
e387 Profil 387 Dicke 9.06%
e392 E392 (10.15%)
e393 EPPLER 393 AIRFOIL
e395 EPPLER 395 AIRFOIL
e396 EPPLER 396 AIRFOIL
e397 EPPLER 397 AIRFOIL
e398 EPPLER 398 AIRFOIL
e399 EPPLER 399 AIRFOIL
e403 EPPLER 403 AIRFOIL
e407 EPPLER 407 AIRFOIL
e417 EPPLER 417 AIRFOIL
e420 EPPLER 420 AIRFOIL
e421 EPPLER 421 AIRFOIL
e422 EPPLER 422 AIRFOIL
e423 E423
e426 EPPLER 426 AIRFOIL
e428 EPPLER 428 AIRFOIL
e431 EPPLER 431 AIRFOIL
e432 EPPLER 432 AIRFOIL
e433 EPPLER 433 AIRFOIL
e434 EPPLER 434 AIRFOIL
e435 EPPLER 435 AIRFOIL
e471 E471 (6.25%)
e472 EPPLER 472 AIRFOIL
e473 EPPLER 473 AIRFOIL
e474 E474 (14.09%)
e475 E475 (15.01%)
e479 EPPLER 479 AIRFOIL
e485 EPPLER 485 AIRFOIL
e49 EPPLER 49 AIRFOIL
e502 EPPLER 502 AIRFOIL
e520 EPPLER 520 AIRFOIL
e521 EPPLER 521 AIRFOIL
e540 EPPLER 540 AIRFOIL
e541 EPPLER 541 AIRFOIL
e542 EPPLER 542 AIRFOIL
e543 EPPLER 543 AIRFOIL
e544 EPPLER 544 AIRFOIL
e545 EPPLER 545 AIRFOIL
e546 EPPLER 546 AIRFOIL
e547 EPPLER 547 AIRFOIL
e548 EPPLER 548 AIRFOIL
e549 EPPLER 549 AIRFOIL
e550 EPPLER 550 AIRFOIL
e551 EPPLER 551 AIRFOIL
e552 EPPLER 552 AIRFOIL
e553 EPPLER 553 AIRFOIL
e554 EPPLER 554 AIRFOIL
e555 EPPLER 555 AIRFOIL
e556 EPPLER 556 AIRFOIL
e557 EPPLER 557 AIRFOIL
e558 EPPLER 558 AIRFOIL
e559 EPPLER 559 AIRFOIL
e560 EPPLER 560 AIRFOIL
e561 EPPLER 561 AIRFOIL
e562 EPPLER 562 AIRFOIL
e58 EPPLER 58 AIRFOIL
e580 EPPLER 580 AIRFOIL
e582 EPPLER 582 AIRFOIL
e583 EPPLER 583 AIRFOIL
e584 EPPLER 584 AIRFOIL
e585 EPPLER 585 AIRFOIL
e587 EPPLER 587 AIRFOIL
e59 EPPLER 59 AIRFOIL
e593 EPPLER 593 AIRFOIL
e598 EPPLER 598 AIRFOIL
e603 EPPLER 603 AIRFOIL
e604 EPPLER 604 AIRFOIL
e61 E61 (5.64%)
e62 E62 (5.62%)
e625 EPPLER 625 AIRFOIL
e63 E63 (4.25%)
e635 EPPLER 635 AIRFOIL
e636 EPPLER 636 AIRFOIL
e637 EPPLER 637 AIRFOIL
e638 EPPLER 638 AIRFOIL
e639 EPPLER 639 AIRFOIL
e64 E64 (8.45%)
e642 EPPLER 642 AIRFOIL
e654 EPPLER 654 AIRFOIL
e655 EPPLER 655 AIRFOIL
e656 EPPLER 656 AIRFOIL
e657 EPPLER 657 AIRFOIL
e66 EPPLER 66 AIRFOIL
e662 EPPLER E662 AIRFOIL
e664 EPPLER 664 AIRFOIL
e664ex EPPLER 664 (EXTENDED) AIRFOIL
e668 EPPLER 668 AIRFOIL
e67 EPPLER 67 AIRFOIL
e678 EPPLER 678 AIRFOIL
e68 EPPLER 68 AIRFOIL
e682 EPPLER 682 AIRFOIL
e694 EPPLER 694 AIRFOIL
e71 E71 (5.15%)
e715 EPPLER 715 AIRFOIL
e748 EPPLER 748 AIRFOIL
e793 EPPLER 793 AIRFOIL
e817 EPPLER 817 HYDROFOIL AIRFOIL
e818 EPPLER 818 HYDROFOIL AIRFOIL
e836 EPPLER E836 HYDROFOIL AIRFOIL
e837 EPPLER E837 HYDROFOIL AIRFOIL
e838 EPPLER E838 HYDROFOIL AIRFOIL
e850 EPPLER E850 AIRFOIL
e851 EPPLER E851 AIRFOIL
e852 EPPLER E852 AIRFOIL
e853 EPPLER E853 AIRFOIL
e854 EPPLER E854 AIRFOIL
e855 EPPLER 855 AIRFOIL
e856 EPPLER 856 AIRFOIL
e857 EPPLER 857 AIRFOIL
e858 EPPLER 858 AIRFOIL
e862 EPPLER 862 STRUT AIRFOIL
e863 EPPLER 863 STRUT AIRFOIL
e864 EPPLER 864 STRUT AIRFOIL
e874 EPPLER 874 HYDROFOIL AIRFOIL
e904 EPPLER 904 AIRFOIL
e908 EPPLER 908 AIRFOIL
ea61009 EPPLER EA 6(-1)-009 AIRFOIL
ea61012 EPPLER EA 6(-1)-012 AIRFOIL
ea81006 EPPLER EA 8(-1)-006 AIRFOIL
ec863914 EPPLER EC 86(-3)-914 AIRFOIL

Ještě jednou časopis Modelář. V roce 1969 vyšel článek o dalších Epplerových profilech tentokráte pro RC motorové modely.

Před více než 60 lety, kdy byl vývoj programovatelných počítačů ještě v plenkách, vyvinul numerickou metodu pro inverzní návrh profilů, díky které bylo možné specifikovat rozložení tlaku a vypočítat s tím související obrys profilu. V kombinaci s metodou, kterou vyvinul pro výpočet vývoje mezní vrstvy a odporu, umožnil cílený návrh vysoce výkonných profilů s požadovanými aerodynamickými vlastnostmi. Tento proces použil k vývoji profilů pro širokou škálu aplikací v leteckém sektoru.

Mnoho letadel ze sektoru kluzáků a všeobecného letectví má „Epplerovy profily“.

Na IAG (Institut für Aerodynamik und Gasdynamik) se tento program používá jako součást semináře o designu profilu. Richard Eppler se tohoto semináře až do roku 2019 vždy účastnil jako aktivní posluchač a studentům poskytoval cenné rady a fundovanou zpětnou vazbu k jejich návrhům. Dělalo mu to velkou radost a vždy byl nadšený, když viděl výsledky, kterých studenti pomocí jeho programu dosáhli. Předávání svých bohatých zkušeností dalším generacím bylo vždy jeho srdeční záležitostí, kterou si všichni velmi vážili.

Richard Eppler kromě modelářského létání se věnoval také bezmotorovému létání a byl vášnivým pilotem kluzáků. Již v polovině 50. let vyvinul a postavil první plně kompozitový kluzák společně s Hermannem Nägelem a Rudim Lindnerem. Kluzák se jmenoval Phoenix. Tato ve své době nová konstrukční metoda v kombinaci s cíleným vývojem laminárních profilů pro křídlo položila základ pro enormní výkonnostní rozvoj moderních kluzáků. Zejména bylo možné dosáhnout výrazně lepší přesnosti obrysu a kvality povrchu. To umožnilo dosáhnout laminárního proudění s nízkým odporem na větších plochách křídla. Tento typ konstrukcí si později našel cestu do mnoha oblastí letectví, ale také do oblasti větrné energetiky a stavby modelů letadel.

V létě 1963 byla vyvinuta „sériová verze“, kterou firma Bölkow úspěšně prodávala pod názvem „Phoebus“ v letech 1964 až 1970 ve třech verzích v celkovém počtu 253 kusů.

Jeho osobní kluzák Phoebus C D-0559 je v expozici leteckého muzea Wasserkuppe od podzimu 2008. Obzvláště nápadná jsou nahoru zalomené vnější koncovky křídla, samozřejmě navržené Richardem Epplerem.

Prof. Dr. Richard Eppler zemřel 25. listopadu 2021 ve věku 97 let.

Obsah obrázku text, osoba, muž, stojící
Popis byl vytvořen automaticky
Obsah obrázku osoba, země, stojící
Popis byl vytvořen automaticky
Obsah obrázku text, muž, osoba, stojící
Popis byl vytvořen automaticky

Tento svůj článek zakončím epilogem:

„Piloti kluzáků a modeláři mu děkují za jeho odvedenou práci, za jeho celoživotní dílo, pokaždé když vzlétnou, aniž by to ve skutečnosti dělali vědomě.“

Na Profesora Richarda Epplera vzpomínal Jiří Hloušek

Zdroj:

časopis Deutsche Luftwacht Modellflug, Modelář

Publikace: 25 jahre DAeC

Nekrolog: Institut für Aerodynamik und Gasdynamik a Deutsches Segelflug Muzeum Wasserkuppe

Web: aerodynamics.lr.tudelft.nl