Výzva soutěžícím MČR historických modelů 2019

Vážení kolegové,

V roce 2019 je SAM 95 pověřen organizací Mistrovství České republiky historických modelů. Dle pravidel jsou vyhlášeny tyto kategorie: AB OTMR, C OTMR, NMR 2,5, NMR, Texaco, ½A Texaco, Old Timer 400, ELOT,  OTVR, OTVR A2, ALOT, Elektrorubber, CRC-Classic, CRC-Atom. Volné modely kategorií AV, BV, CV. Dále jsme se rozhodli zkušebně zařadit kategorii Classic Texaco, která není oficiální kategoríí MČR.

Pokud nebude v některé z RC kategorií přihlášeno minimálně 5 modelů, tato kategorie se nelétá. U volných modelů je podmínka 3 soutěžících v kategorii.

Abychom splnili požadavky vyplývající z pravidel, dovolujeme si Vás požádat o zaslání základních údajů jak o soutěžícím, tak hlavně o modelech, se kterými chcete létat.  Dle uvedené předlohy vzoru MR 2019 / přihlášky. Uzávěrka přihlášek je 22.7.2019 do 24.00 hod.

Platnost pravidel 2017 – 2020 – výpis pravidla MČR

Soutěžící je zodpovědný za dodržování všech soutěžních pravidel. Musí dodržovat pravidla všech soutěžních kategorií, ve kterých soutěží. Toto stvrzuje přihláškou do soutěže. Zároveň závazně prohlašuje, že ovládá všechny soutěžní pravidla a bude je dodržovat. Dále je nutné mít odpovídající pojištění soutěžícího pro škody způsobené modelem.

Za účelem prokázání věrnosti (shodnosti) s originální konstrukcí, může být od soutěžícího požadované, aby předložil plán modelu anebo fotografii, které byli uznané organizací SAM jako historické. Organizátoři soutěže můžou kdykoliv vyzvat soutěžícího k okamžité kontrole. Přeměřit rozměry, zvážit soutěžní modely a porovnat je s výkresovou dokumentací, aby se ujistili o dodržování těchto pravidel.

Proto Vás žádáme o doložení výkresu (nejlépe z doby vzniku modelu) o minimální velikosti A4, na kterém budou zřejmé všechny stavební detaily, včetně profilů křídla a VOP. 

Máme snahu provést soutěž v mezích platných pravidel. Zajištění časoměřičů a přesný harmonogram letů má přinést komfort soutěžícím.  Dále máme zájem z dodaných podkladů zpracovat přehled modelů, které se používají na soutěžích.

Podklady o modelech a soutěžících, žádáme odeslat mailem nebo poštou na níže uvedenou adresu ke zpracování.

Přihlášení soutěžící budou vepsáni do aktualizované tabulky webu SAM 95 – sekce MČR 2019. Tak budete mít kontrolu, že jste přihlášeni.

 Startovné – pro RC kat. základní: 200,- za druhý a každý další model 50,- Kč.

                        u volných modelů: základní 200,- /počet modelů nerozhoduje/

  • Kategorie OTVR, OTVR-A2 startují v pátek.
  • Volné modely a Classic Texaco v neděli.
  • Ostatní kategorie budou rozvrženy dle přihlášených modelů po uzávěrce přihlášek.

Kontaktní adresa na zaslání přihlášek: Roman Fousek Dolanská 140    273 51 Velké Přítočno

 E-mail : pilotsam@seznam.cz   


Uzávěrka přihlášek: 22. 7.  2019 do 24.00 hod.  U dopisu se počítá datum uvedený na razítku.  


Vzor přihlášky k soutěži MR 2019, kterou vyplní soutěžící:

Jméno, Příjmení, Titul        Místo              organizován                                     forma ubytování

Jan Nový   RSDr.                   Louny     SAM 95/SAM 78/KHMM…         /letiště kemp, dřevák/jiné

MODEL č.1

Název modelu:                      Čáp

Konstruktér modelu:           J a F. Slepičkovi   

Rok vzniku modelu:            1950   

Měřítko modelu:                 1:1    

Plocha křídla: (větroně celková plocha Sk + Svop) 50 + 14 dm2

Váha modelu:       1300 gr

Motor: název, rok vzniku obsah, druh zapalování směsi – Ingition, Glow, Diesel

               Torpedo 29       1952     4.99 ccm          Glow. (žhav.svíčka)

El.mot: název: MIG 400 s převodovkou 0,9:1

MODEL č.2 ………………………………………….……………………………………………………………………………….

MODEL č.3 ………………………………………….……………………………………………………………………………….