Volné modely 2016-2018

Platnost 2016 – 2018

Pravidla ve formátu word stahujte: Pravidla volné historické modely.


A. Základní ustanovení

Klub SAM 95 Bohemia uznává za historický model takový, který vznikl do konce roku 1960, tj. do 31.12.1960.  Volné historické modely musí být postaveny v měřítku 1:1. Od soutěžících může být požadováno, aby předložili plány modelů nebo fotografie, které dokazují dobu vzniku modelů. Organizátor soutěže může přeměřit a převážit model soutěžícího a porovnat tyto míry s výkresovou dokumentací, aby se potvrdilo, že jsou dodržena stanovená pravidla.

Pokud má model vystavený průkaz identity [1] nemusí na přejímku. Rok vzniku, jméno modelu a jméno konstruktéra, by mělo být uvedeno na povrchu modelu.

Model smí být vybaven  determalizátorem, i když původní model toto neměl. Je povoleno ovládání směrového kormidla pro přímý vlek. Není povolen krouživý vlek. Profil křídla i výškovky musí být zachován.

Je zakázáno používat skelný laminát, uhlík apod. Na potah modelu může být použita folie imitující papír. U motoru uloženého invertně je možno změnit jeho polohu. Dřevěnou vrtuli je možno nahradit plastovou.  Kovové vrtule se zakazují.

Soutěžícím se doporučuje uzavřít pojištění proti způsobeným škodám. Za škody způsobené modelem odpovídá soutěžící [2]. Z bezpečnostních důvodů se musí všichni soutěžící podřídit pokynům pořadatelů soutěží.

Let modelu je měřen časoměřičem. Časoměřiče určuje pořadatel soutěže. V každé soutěžní kategorii může soutěžící použít dva modely, ale rozdílné konstrukce. Při větším počtu soutěžících, může pořadatel počet modelů omezit na jeden. Všechny kategorie se mohou létat na kola nebo volně, podle rozhodnutí pořadatele. V obou případech zodpovídá pořadatel za hladký průběh soutěže.

V případě shodných výsledků  se pořadí soutěžících stanoví na základě rozlétávání, pokud se soutěžící nedohodnou s pořadatelem na jiném způsobu (např. losováním nebo podle stáří modelu apod.). Čas kdy začne rozlétávání a rozlétávací časy musí být soutěžícím oznámeno minimálně 15 minut předem.

Všechny kategorie volných modelů létají 3 starty, přičemž při letu pod 20 s má soutěžící nárok na opravný let. Ten se již  měří  dle dosaženého času, t. j i pod 20 s.

B. Povinnosti pořadatele

Pořadatel musí dbát na dodržování stanovených pravidel. Výjimečně je možno tato pravidla přizpůsobit místním podmínkám. Pokud vítr dosáhne rychlosti 8 m/s, může pořadatel soutěž přerušit nebo ukončit a vyhodnotit výsledky z již odlétaných kol.

Pořadatel musí zajistit bezpečný provoz při létání.

C. Jednotlivé kategorie

HA – Větroně

Vzlet modelu pomocí vlečné šňůry 50 m dlouhé. Oprava pokusu do 20 sec.

AV-1

Maximální rozpětí 1 270 mm v rozvinutém stavu. Letové maximum 90 sec.

AV-2

Celková nosná plocha 34 dm2. Letové maximum 120 sec.

AV-3

Celková nosná plocha do 150 dm2. Letové maximum 150 sec.

AV-S

Speciál: samokřídla, kachny. Letové maximum 90sec.

HB – MODELY NA GUMU

Vzlet modelu pomocí gumového svazku stejného nebo slabšího jako u originálu. Za pokus se počítá doba letu kratší 20 sec.

BV-1

Modely s pevnou vrtulí s volnoběhem, pevným podvozkem. Letové maximum 90 sec.

BV-2

Modely se sklopnou vrtulí, podvozek pevný sklopný nebo bez podvozku. Letové maximum 120sec.

HC – MOTOROVÉ MODELY

CV

Zdvihový objem motoru dle původní dokumentace nebo menší. Za pokus se počítá let kratší 20 sec. nebo překročení doby chodu motoru. Letové maximum 150 sec. Doba chodu motoru nebo repliky se řídí dle roku vzniku motoru.

[table “13” not found /]


[1] Průkaz, který znamená, že model prošel přejímkou v rámci klubu.

[2] Kategorie historických modelů nejsou zahrnuty do pojistky SMČR.