Členství

Členství v klubu SAM 95 Bohemia je dobrovolné.

Členem klubu se může stát každý modelář, který se rozhodne stavět historické modely dle platných pravidel klubu. Samozřejmě nemusíte jen stavět modely, můžete se například věnovat sbírání plánů, publikační činnosti, prostě všemu ve vztau k historickým modelů.

Člen klubu má tyto práva a povinnosti:

– právo volit a být volen do výboru a funkcí v klubu;

– dostávat Informační listy klubu;

– účasnit se akcí, sjezdů a schůzek konaných klubem;

– používat na svých modelech a oděvu znak klubu;

– člen má za povinnost uhradit do konce měsíce ledna roční členský příspěvek;

– propagovat činnost klubu a snažit se získávat nové členy  i z řad mládeže;

– řídit se platnými pravidly pro jednotlivé kategorie které se rozhodne létat;

– užívat na svých modelech registrační číslo, které mu je přiděleno.

Roční členský příspěvek aktuálně činí: 100,- Kč.

Roční příspěvek je třeba uhradit u pokladníka klubu. Samozřejmě je třeba nezapomenout hlásit všechny změny týkající se adres, emailů apod.