† Ing. Jaroslav Lněnička

Dne 2. 1. 2019 zemřel  ve věku nedožitých 85 let Ing. Jaroslav Lněnička  z Hradce Králové. 
Byl jedním z nejlepších modelářských aerodynamiků v Československu. Publikoval v modelářských časopisech, vydával odborné modelářské publikace, k dohledání jsou i jeho práce na internetu. Činným byl i jako modelářský činovník, který se podílel na uspořádání  MS upoutaných modelů v Hradci Králové.
Čest jeho památce!
Připomeňme si jeho jeho odkaz modely z roku 1952 a 1954 a publikovanými profily v Leteckém modeláři.