Rondo a jeho příběh

Co je to Rondo?

Rondo znamená kruh nebo kolečko.  Je to příznačné i pro modeláře, vrací se ke starým konstrukcím, které je fascinují.

V hudbě rondo se jedná o hudební formu, v níž se jeden díl několikrát (a to nejméně třikrát) opakuje a mezi jeho návraty jsou vkládány další kontrastní díly, krátká témata – malé rondo, delší celky – velké rondo. Například píseň „Pějme píseň do kola…“

Upřímně, mě takto sestavené písně ubíjejí a nemám je rád, stejně jako Macarenu nebo Bednu od Whisky.

Možná si někdo vzpomene na Rondo, upoutaný model pro začátečníky.

Jenže já mám na mysli A2 Rondo pana Jaromíra Hrubého z roku 1957. Model moderních tvarů, které jsou nadčasové. Proč jsem si na něj vzpomněl?

Já ne, já jsem o něm do loňského roku nevěděl. Jarda Drnec se o něm zmínil ve svém článku, který napsal po tom, co jsem oslovil několik modelářů, aby popsali jak vypadá jejich dílna a na čem právě dělají.

Protože čas pokročil, Jarda Drnec model dokončil a poslal fotografie. Tak se na tyto fotografie podívejte. A až se podíváte, tak prosím ještě věnujte chvilku tomuto modelu, protože jsem Jardu požádal o podklady. Jenže Jarda pohledal ve svém archivu a dodal nejen plán (je 1:1), ale také článek, který před několika roky napsal Honza Kypta.

Nádherný stroj.

Požádal jsem Honzu Kyptu a zaslání originální článku. Ten sedl a článek doplnil o další informace, které v původním článku nebyly. Tak se na něj nyní podívejme.


Autorem konstrukce je Jaromír Hrubý, který v roce 1956 a 1957 pracoval jako učitel na SVVŠ Slavkov u Brna, kde vedl letecko-modelářský kroužek.

Model s tímto názvem jsem poznal již v roce 1958, kdy jsem jako mladý chlapec odebíral časopis Letecký modelář, kde byla uvedena v čísle 10/58 jeho malá „muška“. Znovu jsem se k tomuto modelu vrátil až po více než padesáti letech, kdy se můj zájem v leteckém modelářství soustředil na retro modely, pro někoho „historiky“.

Na modelu mne zaujala jeho moderní koncepce, plně souměřitelná se špičkovými modely A2, v té době uveřejňované v Leteckém modeláři.  Rozhodl jsem se, pokusit o rekonstrukci, alespoň do podoby „stavební mušky“.  Díky známosti s panem Miloslavem Navrátilem bývalým krajským modelářským instruktorem v brněnském kraji, který se osobně znal s panem Jaromírem Hrubým, jsem se s ním mohl v roce 2012 zkontaktovat a telefonicky s ním vše o RONDU konzultovat, Překvapilo mě, když mi řekl, že oslovil několik žáků svého modelářského kroužku, zdali nemají plánek, případně jeho fragmenty.  Také mi řekl, že informační výkres zveřejněný v Leteckém modeláři není jeho kresba, ale šéfredaktor pan Jiří Smola nechal podklad pana Hrubého překreslit některým ze spolupracovníků časopisu.

Já jsem zvětšil malý plánek (mušku) uveřejněný v Leteckém modeláři 10/1958.  Pan Hrubý mi do něj zakreslil velikosti nosníků křídla i VOP a popsal konstrukci trupu a další detaily. Dověděl jsem se, že při stavbě trupu se držel stejné koncepce jako u A1 AUREA jejíž stavební plán byl zveřejněný v Leteckém modeláři 11/1957.

 Model RONDO vznikl v návrhu roce 1956 kdy byl pan Hrubý v instruktorském kurzu modelářství v Ústřední plachtařské škole ve Vrchlabí, kde si RONDO navrhl. V roce 1957 a 1958 byl model stavěn v modelářském kroužku při SVVŠ ve Slavkově, tehdy šestnáctiletými modeláři.  Od pana Hrubého jsem také získal 3 fotografie, které ukazují jak konstrukci modelu, tak i jeho další varianty.  (VOP lomená do mírného „v“ 50.) Fotografie byly naštěstí i datovány. Hromadná fotografie je ze závodů v Bratislavě v roce 1958. Rád bych panu Jaromíru Hrubému poděkoval za poskytnuté fotografie, i informace o stavbě modelu.

Nakreslení stavebního plánku pomocí programu CAD CAM v měřítku 1:1 se ochotně ujal pan Leopold Walek.

 Model jsem v roce 2013 poslal do modelářského časopisu. Domníval jsem se, že by to byl vhodný dárek panu Hrubému k jeho 80 tým narozeninám kterých se v roce 2013 dožil a pro letecké modeláře další model, který byl ve své době zveřejněn jen jako informativní.  Model v modelářském časopise zveřejněn nebyl a pan Jaromír Hrubý ke konci roku po dlouhé nemoci zemřel.

Později, když jsem se probíral historií modelů Vladislava Špuláka, jsem zjistil, že se pan Hrubý nejspíše inspiroval modelem Duha, ze kterého převzal tvary křídla i VOP i jejich konstrukci. Na křídle jen změnil profil na klasický MVA 301.

Popis konstrukce:

Model RONDO odpovídá propozicím FAI pro modely kategorie F1A – dříve A2

TRUP:

Je velmi jednoduché konstrukce. Na rámu z lišt 3 x 5 a hlavici z překližky 5 mm s vylehčovacími otvory jsou nalepeny bočnice z balsy 3 mm a broušeny do vejčitého průřezu. Na vyznačeném místě jsou na trup přilepeny oboustranně profily z překližky 1,5 mm do nichž je předem vyřezán otvor pro jazyk, nebo vyvrtány otvory pro spojovací dráty. Po přilepení jednoho profilu je v trupu provrtán otvor pro jazyk nebo spojovací dráty. Pak se přilepí pomocí šablony druhý profil. Pro vlečný háček jsou v naznačených místech předvrtány otvory do hloubky 10 mm. Přešroubování vlečného háčku umožní lehčí starty za každého počasí. Vlečný háček zhotovíme z drátu do jízdního kola se závitem o průměru 1,8 nebo 2 mm. Na konci trupu je do předvrtaného otvoru zasunut bambusový kolík pro poutací gumovou niť. Do otvorů v hlavici je potřeba nasypat broky nebo kousky nejlépe olova a vyvážit model po sestavení v kostře přibližně v 50% hloubky křídla.  Směrovka je zhotovena v šabloně a po vybroušení a potažení papírem je natupo přilepena na trup.

KŘÍDLO:

Je na modelu nejsložitější a je vhodné jej stavět v šabloně. Je dělené a u prototypu se nasouvalo na duralový jazyk 2 mm. U několika modelů bylo k spojení křídla s trupem použito ocelových drátů o průměru 3 mm.  Pro přesnost stavby je vhodné opracovat všechna žebra i položebra křídla z balsy 1,5 mm společně s pomocí dvou šablon z překližky, nebo kovových.  Je možné použít i balsu 2 mm. Křídlo modelu RONDO mělo profil MVA 301 – 10,5 % tlustý, který umožnil postavit pevné křídlo. V místě spojovacího jazyka jsou profily z překližky 1,5 – 2 mm silné.  Eliptické konce křídla jsou slepeny z několika částí a vybroušeny do klínu.  Proti kroucení jsou mezi profily zalepeny lišty z balsy 1,5 x 2 mm.  Prostor pro jazyk je vylepen balsou.  Také hlavní nosník je v celé délce vyztužen stojinou z balsy 2 mm.  Při stavbě podložíme poslední žebro v „uchu“ podložkou 5 mm na odtokové straně, abychom dosáhli negativního zkroucení, a tím lepších vlastností při kroužení. Nosníky křídla a náběžná hrana jsou smrkové.

 VÝŠKOVKA:

 Má obdobnou konstrukci jako křídlo. Profil byl použit 80% CLARK-Y Eliptické zakončení je zhotoveno z několika dílů a zbroušeno do klínu. I zde je vhodné žebra a položebra zhotovit společně pomocí šablony. Bambusový kolík determalizátoru je vlepen až po potažení.  Na VOP byl použit profil 80% CLARK-Y. Nosníky výškovky jsou ze smrkových nosníků.

POTAH MODELU:

byl proveden ze slabého papíru dle konstruktéra byl použit tehdy dovážený anglický papír Modellspan, který se vypnul vodou a poté byl čtyřikrát lakován řídkým lakem pro zpevnění.  V současné době by bylo nejvhodnější použití Vliesu.

ZALÉTÁVÁNÍ MODELU:

 se provádí modelářům známým způsobem. Těžiště modelu upravíme pro první starty do 50 %hloubky křídla, vlečný háček se umístí přibližně 15 mm před těžiště. Doladění kluzu (nalezení správného úhlu seřízení) se dělá podkládáním VOP.  Před prvním startem pomocí vlečného lanka model zakloužeme, nejlépe na mírném svahu a do vyšší trávy, která omezí možnost poškození při tvrdším přistání. Po dosažení optimálního kluzu zkusíme model vytáhnout. Věřím, že i v současné době by RONDO dokázal postavit mladý modelář a na soutěžích by měl šanci dosáhnout dobrých výsledků.

          Jan Kypta


Jaroslav Drnec, Jan Kypta a Jirka Hloušek

Zdroj:

Článek Rondo- autor Jan Kypta

Foto: Jaroslav Drnec a archiv Jana Kypty