Žehrovice 2

Článek Honzy Kypty na téma Žehrovice 2, asi rozdmýchal poklidné modelářské vody a emailem přišel další názor na uvedenou problematiku. 

Článek je ponechán vcelku bez úprav, vynechal jsem jen oslovení a jednu větu, tak jak byl zaslán panem Ferem Swietym.


Po prečítaní príspevku Honzy Kyptu o vetroni ŽEHROVICE 2 som v tomto príspevku márne hľadal článok, ktorý napísal sám pán Čížek do Informačních listov číslo 23, kde na strane 6 je článok „ŽEHROVICE II.“ – poprvé jako ARC“, kde je prvá veta tohto článku takáto: „Původní volný větroň jsem nakreslil a postavil v roce 1950.“ …to znamená že písomné prehlásenie samotného konštruktéra vetroňa v periodiku ktoré sám vydával stačí ako dôkaz na to, aby boli Žehrovice2 boli uznané ako model z roku 1950 !!!! (…alebo si myslíš že to je tam elektronicky sfalšované ?????? … IL23 vydal sám p.Čížek!!!!!! )

Tak isto plán ktorý dostal Dušan Sedlár osobne priamo od pána Čížka na oslave 80-tych narodenín pána Čížka má popis v angličtine : (viď časť plánu…)
BUILD AS FREE FLIGHT MODEL and FLEW 1950 FIRST CONTEST 1951
POSTAVENÝ AKO VOĽNÝ MODEL a LIETAL v 1950 roku PRVÁ SÚŤAŽ v 1951 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto sú dostačujúce dôkazy že vetroň ŽEHROVICE 2 vyhovuje Európskym pravidlám SAM lebo prvá zmienka o ňom bola dokázateľná v periodiku Informační listy ktoré vydal sám tvorca modelu, a je to tam, že to bolo v roku 1950… čo sa udialo ďalej v rokoch 1951-1954, to Honza Kypta pekne nazhromaždil. Ešte keď budem mať čas, niekedy v zime, nájdem aj fotografiu ktorú som videl v niektorom staršom vydaní SAM speaks = americké informační listy, kde je fotka pána Čížka so Žehrovicami 2 a popisom že je to vetroň z 1950 roku.)

S pozdravom
Fero Swiety