E-RUBBER – budoucnost gumové historie

Na „samáckém“ nebi v posledních létech rozkvétá kategorie E ruber. V řadě článků se můžeme dočíst, že se jedná o kategorii nenáročnou jak finančně, tak i stavebně.

Bylo by vhodné rozšířit počet modelů, aby to i na soutěžích Samu odráželo pestrost tehdejší doby. Jelikož se jedná o historické modely, měla by i stavební pravidla vycházet z pravidel platných v době, kdy tyto modely létaly.

Současně naší další snahou je zamezit dohadům a nejasným původům některých modelů. Jako příklad uvádím výsledek bádání Jana Kypty, uveřejněným na našich stránkách v roce 2018 „https://www.sam95.eu/ostravan-aneb-znovu-snaha-o-upravu-historie/“.


Proto si Vám dovoluji navrhnout změnu v rozšíření dosavadních pravidel. 

Zaveďme podkategorie E-ruberů.


E-Klasik.

Létejme v ní s modely původně poháněných gumou, které byly postaveny podle pravidel FAI, jak se létaly na mistrovství světa v létech 1951–1960. (Přesněji od 1.1.1951 do 31.12.1960). (Do soutěže by mohly být přijaty i modely postavené před rokem 1951, pokud by splnily stavební podmínky).


Pravidla pro stavbu

Celková plocha 17–19 dm2.

Průřez trupu podle stavebního plánku.

Modely by byly v měřítku 1:1. A postaveny podle stavebních plánů zveřejněných v odborných časopisech do roku 1961. Pohonný motor by mohl být AEO C 20 1550 KV, nebo AEO C 20 2020 KV.  S vrtulí bez omezení velikosti. Motor musí být uložen v uzavřeném trupu modelu a svislá osa vrtule dle původního plánku.

  Minimální hmotnost modelu: 250 gramů.  

Po získaných zkušenostech od roku 2013 doporučuji zkrátit čas chodu motoru, na 30-35 sec.  Maximální letový čas zkrátit z 600 sec.  Na 420–480 sec.  Upřesnění by mohlo vyplynout z diskuze modelářů.

 Počet letů by bylo plně v pravomoci pořadatele soutěže a minimem by byly 3 soutěžní lety.

Způsob startu: zdali ze země nebo z ruky, by bylo na volbě soutěžícího.


Proč navrhuji tuto kategorii?

Hlavním důvodem je, aby se na soutěžích objevila větší pestrost českých i zahraničních modelů, které byly publikovány v Leteckém modeláři a dalších odborných modelářských časopisech.  A také z důvodu, abychom si připomněli nejen modely samotné, ale i jejich konstruktéry.

Dalším důvodem je, že pravidla FAI byla přesně určená jak celkovou plochou modelu, tak i jeho minimální váhou, a v našem případě i použitím stejného motoru pro všechny závodníky. (Ve skutečnosti byla stanovená váha gumového svazku).


E – Wakefield

Modely by musely být postaveny podle anglických pravidel pro modely Wakefield platných do 30.12.1950, a současně by musely být postaveny dle plánků zveřejněných v modelářském tisku do limitního roku (model létal do 31.12.1950).


Pravidla pro stavbu:

Plocha křídla :200 sq. inches S možnou odchylkou 10 sq. in. jak do plusu, tak i mínusu.

Přeloženo do češtiny: Plocha křídla 12,9032 dm2 s povolenou odchylkou 5%, do plusu i mínusu.

Maximální plocha VOP je 33% plochy křídla.

 Minimální průřez trupu = L2: 100

Délka trupu L se měří od oka natáčení vrtule až po konec trupu. V případě, že ocasní plochy přesahují konec trupu, tak po odtokovou hranu, která je nejvíc vzdálena (v případě šípu).

Motor: by mohl být AEO C 20 1550 KV, nebo AEO C 20 2020 KV s vrtulí bez omezení velikosti.

Motor musí být uložen v uzavřeném trupu modelu a svislá osa vrtule dle původního plánku.

Minimální hmotnost modelu: 250 gramů.  

Po získaných zkušenostech od roku 2013, doporučuji zkrátit čas chodu motoru na 30-35 sec.  Maximální letový čas zkrátit z 600 sec.  Na 420–480 sec.  Upřesnění by mohlo vyplynout z diskuze modelářů. Počet letů by bylo plně v pravomoci pořadatele soutěže a minimem by byly 3 soutěžní lety. Způsob startu: zdali ze země nebo z ruky si zvolí soutěžící. Za autentický start ze země by bylo možné připočíst bonus 10 sec. Obecně platí, že model měl podvozek, anebo startovací zařízení, tak ho musí mít i model Vámi vyrobený.


Hlavní důvod zavedení této kategorie je, aby se na obloze znovu objevily klasické modely kategorie Wakefield se zajímavými trupy, často i dosti bizardních tvarů.

Ke všem modelům stavěných podle těchto pravidel je dostatek podkladů k tomu, že tyto modely skutečně létaly. Na soutěžícím by bylo, aby na soutěži doložil, že model v uvedené době byl skutečně postaven a létal.


Možná by některá z těchto kategorií mohla konkurovat i současné E-400, do které se většina modelů stejně zmenšuje, a navíc, jsou i potíže se stejnosměrnými motory a regulátory. Rozměrově by šlo o modely s přibližně stejnou plochou křídla.

Zkušebně by bylo možné používat takto navržená pravidla na soutěžích SAMu 95 již od roku 2021. Případně i dříve.

Těším se na Vaše názory i připomínky. Tyto zasílejte na pilotsam@seznam.cz.

Vaše názory budou zveřejňovány na našich stránkách SAMu 95.

(Veškeré informace zde uváděné jsou sestaveny podle dohledatelných a ověřených zdrojů).

Roman Fousek