Slovo sportovního referenta …

Vážení přátelé, 

blíží se konec roku. Nastává čas bilancování a příprav na novou sezonu. V tom letošním roce, jsme si nevedli špatně. Náš klub se rozrostl o několik nových, aktivních, členů, úspěšně jsme se zúčastnili několika soutěží včetně Mistrovství Evropy a Mistrovství ČR.

Přes veškeré naše úspěchy  je ale stále co zlepšit. Nezapomeňme, že jsme klubem, který združuje stavitele jak RC, tak volných, modelů. Ti jsou možná méně „mediálně“ aktivní, ale zabývají se modelářstvím v jeho nejryzejší podobě. Účast na soutěžích volných modelů je, mírně řečeno, slabá, MČR nevyjímaje.

Soutěží historických modelů je mnoho. Tvorba kalendáře soutěží je mezi pořadateli málo koordinována  a tak se stává, že si jednotlivé kluby s termíny vzájemně, nechtěně,  „lezou do zelí“.
Pravidla pro stavbu modelů jsou rozdílná mezi jednotlivými kluby, MČR i ME a pro případné začínající zájemce o stavbu historických modelů, jsou velmi nepřehledná.

V roce 2018 nás tedy čeká hodně práce a nemám na mysli čas strávený stavbou nových modelů.

1) Předně musíme připravit Memoriál Radoslava Čížka, který bude i do budoucna hlavní soutěží našeho klubu. Každá pomoc bude vítána!

2) Roman Fousek připravuje nově soutěž Čížkových kluzáků o které budeme všichni včas informováni. – Oprašte některou z Čížkových konstrukcí!

3) Bylo by dobré rozšířit naši účast na soutěži volných historických modelů, pořádaných LMK Kladno na letišti Kladno.  – Až budete přemýšlet, co přes zimu postavíte, zkuste také opravit některý ze svých volných modelů! Staří na to nejste!

4) Bude nutno zefektivnit a konsolidovat  plánování soutěží historických modelů. Kalendář soutěží 2018 bude zveřejněn v lednu.

5) V roce 2018 končí platnost pravidel SAM 95. Debata o změnách  již začala na sněmu SAM 95. – Jakékoli vaše připomínky a návrhy ke změně pravidel prosím pošlete na můj mail, stejně jako jakékoli dotazy k soutěži Favorit Cup, kterou samostatně pořádám.

6) V neposlední řadě je potřeba učinit inventuru členské základny našeho spolku. – Tady připomínán povinnost zaplatit pokladníkovi roční členský příspěvek, dle stanov,  do konce ledna 2018.  Zároveň tím dáváte najevo svou vůli pokračovat ve členství v SAM 95.

Na závěr mi dovolte pár informací ohledně Kladenského letiště, kde jsem byl členem Aeroklubu od roku 1986. Došlo k finální dohodě mezi Aeroklubem Kladno a majitelem pozemků pod letištěm, která by měla zachovat současný stav na dalších 10 let. Tak uvidíme…

Vážení přátelé, přeji vám do roku 2018 vše nejlepší a těším se na setkání  na některé z našich akcí.

Jiří Hruška – sportovní referent SAM 95