POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Vážení členové SAM 95 Bohemia z.s.

Dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi našeho klubu.

Konat se bude v restauraci  Dělnického domu v Kamenných Žehrovicích, dne 28.11.2021 od 9:00. Občerstvení zajištěno.

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia z.s.


ČLENSKÁ SCHŮZE SAM 95 BOHEMIA z.s.

1) zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

2) sestavení volební komise

3) zpráva o činnosti klubu 2020/2021 – prezident

4) zpráva o stavu pokladny a členské základny – pokladník

6) prostor pro kandidáty na volené funkce

7) volba prezidenta a členů výboru klubu

8) představení našeho návrhu na změnu pravidel MČR – sportovní referent

9) diskuse a hlasování k návrhu pravidel MČR

10) diskuse

11) ukončení schůze


GPS souřadnice: 50.1275761N, 14.0209725E