Nové značení motorků pro ELECTRORUBBER

Kategorie ELECTRORUBBER, neboli BRC E W, tedy elektrogumák, je jedna z nejrychleji se rozvíjejících soutěžních kategorií SAM.  Je to dáno finanční dostupností, jednoduchostí stavby i rozměry, které jsou příznivé pro přepravu.  V současnosti této kategorii vévodí model Sokol G 465, jehož výřezy dodává za rozumnou cenu Sláva Štorek. Nechci rozebírat, jak je autentické nahradit gumový svazek elektromotorkem, nebo jak hodně se modely typu Sokol, nebo Vega podobají gumákům své doby. Kategorie se v překladu jmenuje elektrogumák, ne elektrowakefield, proto je zbytečné řešit, že tyto modely nevypadají jako wakefieldy.   

Jednotnou pohonnou jednotkou pro tuto kategorii je motorek čínského výrobce AEO, typ AEO C20 1550KV.  Tento motorek je naprosto shodný rozměry i váhou se silnějším bráškou  AEO C20 2020KV. Jediný rozdíl mezi těmito motorky byla barva bužírky, krycí výstup kablíků z motoru, a samozřejmě, výkon… Silnější motor má bužírku modrou, slabší žlutou… Firma AEO  připravila pro rok 2019/20 změnu ve značení těchto motorků. Technické parametry jsou naprosto shodné.  Nově jsou, kromě žluté bužírky, značeny nápisem na těle motorku, jsou tedy víceméně nezaměnitelné… Motorky jsem objednal a došly mi ve variantě s konektory. Ty je samozřejmě možno uštípnout. Jsou k dispozici členům SAM 95 i ostatním modelářům jak v původní variantě bez nápisu, tak nově se značením. Cena zůstává stejná 300kč/ks.

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia