Členské příspěvky na rok 2021

Vážení kolegové a kamarádi,

jako strážce klubového pokladu bych vás chtěl upozornit a zároveň vyzvat o zaplacení příspěvků do klubu. Poplatek je určen výší 100 Kč a tento se již několik let nezměnil. Současně jste byli zvyklí, že jste si mohli objednat Informační listy ve fyzické podobě. Protože letos není možné uspořádat výroční členskou schůzi, prosím, posílejte poplatek na náš bankovní účet. Pro jistotu jej zde uvádím.

2901496292/2010

Poplatky je nutné zaplatit v termínu do 31.1.2021. Současně připomínám GDPR formulář. Ti, co jste jej nevyplnili a nemíníte již vyplnit, prosím příspěvky neposílejte, museli bychom vám peníze v únoru vracet!

Myslím si, že doba již pokročila, a tak odeslání částky na bankovní účet by neměla nikomu činit potíže. Téměř žádná banka v Česku dnes již neúčtuje horentní sumy za odeslání elektronického platebního příkazu, ba dokonce taková transakce bývá často zdarma.

Ještě uporozňuji na to, že děti pod 15 let a pánové nad 80 let nic neplatí!

Pro příští rok se neuvažuje již Informační listy posílat poštou. Distribuce bude pouze elektronická. Proto již poplatek 100 Kč, který jste posílali navíc k členskému poplatku prosím neposílejte. Pokud jej pošlete, bude vám vrácen.

Další organizační věcí jsou povolenky přístupu na spodní plochu LKKL tedy letiště u Velké Dobré. Povolenky pozbydou platnosti dne 31.12.2020 a bude se muset požádat o další. Kdo má zájem o jejich získání, jedná se především o modeláře z Kladna a okolí, přihlašte se na e-mail klubu. Administrativa nějaký čas zabere, takže je lepší mít vše v předstihu. S tím souvisí i administrativní poplatek. O jeho výši vás budeme informovat.

Jirka Hloušek jako pokladník