Bezpečnostní pravidla

Pár slov k bezpečnému pohybu aut a osob na letišti Raná.

Zvlášť pak k povozu našich modelů.


1. Respektujte nařízení organizátorů a členů LKRA. Pohybujte se ve vyznačeném prostoru a jezděte po vyznačených cestách.

2. Když něco nebudete vědět – zeptejte se.

3. Při soutěži a po soutěži je dovoleno létat jen v prostoru učeným pořadatelem. Narušení bezpečnostní zony rc- modelem bude řešeno diskvalifikací. Zona bude monitorována.

4. Zákaz vjíždění mimo vyznačenou komunikaci. Přednost má vždy letadlo i při pojíždění nebo křižování komunikace.

5. Odstavené letadla a jejich přívěsy míjíme nejméně ve vzdálenosti 4 m.

6. Pokud model přistane do letové dráhy, která je v provozu – Nevstupovat!. Nejdříve nahlásit organizátorům a ti zajistí bezpečný vstup.

7. Nabíjení LiPol akumulátorů je zakázáno v budovách letiště. Také vnášení těchto akumulátorů a hořlavých kapalin.

8. Vše co by mohlo být spojeno s narušením bezpečnosti osob , majetku a leteckého provozu neprodleně hlaste organizátorovi!